Skip to content Skip to footer
biogas-aerial-view-of-a-biogas-plant-and-a-farm-i-2023-01-26-19-08-00-utc

Ocalmy
środowisko razem

Dlaczego teraz?!

Polska w porozumieniu z Unią Europejską ustaliła cel dla udziału w miksie energetycznym dla Polski na poziomie 42,5% do 2030 r. To dosłownie zielone światło dla potężych inwestycji w branżę OZE w najbliższych latach.

Według Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu, Polska ma zwiększyć udział OZE  i osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku.

Celem polityki energetycznej Polski w zakresie OZE jest:

W celu osiągnięcia tych celów, Polska podejmuje różne działania, takie jak: