Skip to content Skip to footer
Szanse i ryzyka

Czy twoja firma planuje ekspansje na rynek polski?

Zwiększ szansę na skuteczą ekspansje i ogranicz ryzyko finansowe związane z jej niepowidzeniem!

Jeśłi twoja firma działa w sektorze OZE i potrzebuje lokalnego wsparcia na terenie Polski w rozpoczęciu, organizacji lub rozwinięcia biznesu skorzystaj z usług RES Hamilton

RES Hamilton specjalizuje się we współpracy z firmami z sektora OZE w wielu obszarach.

1.

Kultura i język

Firma musi radzić sobie z różnicami kulturowymi i językowymi w nowym kraju, co może wpłynąć na sposób, w jaki przedstawia swoje produkty lub usługi oraz na sposób prowadzenia biznesu.

2.

Prawo i regulacje

Firma musi znać i przestrzegać przepisów prawnych oraz regulacji na rynku zagranicznym, co może wymagać dużych nakładów finansowych i czasowych.

3.

Konkurencja

Firma musi zmierzyć się z konkurencją na rynku zagranicznym, która może być już dobrze zorientowana w miejscowych warunkach i mieć już ugruntowaną pozycję.

4.

Logistyka

Firma musi zapewnić sprawną logistykę, aby dostarczyć swoje produkty lub usługi na nowy rynek, co może wymagać zmian w procesie produkcyjnym i dostawczym.

5.

Finanse

Firma musi dostosować swoje strategie finansowe do nowego rynku, biorąc pod uwagę różnice w walutach, stawki podatkowe, koszty przetargowe i wymogi dotyczące rachunkowości.

6.

Zespół

Firma musi zbudować zespół w nowym kraju, który będzie dobrze zorientowany w miejscowych warunkach, co może wymagać rekrutacji i szkolenia nowych pracowników.

7.

Komunikacja

Firma musi dostosować swoją komunikację do nowego rynku, aby dotrzeć do klientów i partnerów biznesowych w sposób skuteczny i zrozumiały.

8.

Marketing

Firma musi dostosować swoje strategie marketingowe do nowego rynku, biorąc pod uwagę różnice w preferencjach i zachowaniach konsumenckich.

9.

Kwestie polityczne i ekonomiczne

Firma musi monitorować i dostosowywać swoje strategie biznesowe do zmian w polityce i gospodarce kraju, co może wpłynąć na sytuację rynkową i konsumentów.

10.

Kwestie społeczne i etyczne

Firma musi przestrzegać norm społecznych i etycznych w kraju, w którym działa, co może wymagać dostosowania swoich produktów lub usług do lokalnych wymagań i norm.

Dlaczego Warto skorzystać z usług RES Hamilton?

Firma wchodząca na nowy rynek zagraniczny musi zmierzyć się z różnymi problemami i barierami, które mogą utrudnić jej funkcjonowanie na tym rynku.